Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů červen 2018

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

4. 6.

Pražská strašidla Libuše Juráčková

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

11. 6.

50. výročí okupace sovětskou armádou a historický význam Alexandra Dubčeka Peter Weiss, velvyslanec SR v ČR

18. 6.

Příprava posezení před prázdninami a káva o čtrnácté František Kundrát

25. 6.

Posezení před prázdninami

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

5. 6.

Zhodnotíme květnový výlet, nebude chybět tělocvik

12. 6.

Pozvání přijal Miloš Drha, který nám poví o práci zastupitele a při kávě zodpoví otázky našich členů

19. 6.

Zacvičíme si a oslavíme narozeniny naší členky

26. 6.

Popovídáme si o tom, jak prožijeme prázdniny, zacvičíme si a dojde i na vědomostní test Těším se na shledání 4. září a přeji všem příjemné léto.

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

6. 6.

Zájezd do Liberce (zoo a botanická zahrada)

13. 6.

Zahraje a zazpívá nám Václav Vomáčka

20. 6.

Půjdeme před radnici na Den zdraví

27. 6.

Rozloučíme se před prázdninami muzikou – zahraje nám duo Proč ne.

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin.

Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

6. 6.

Jaroslav Hašek

13. 6.

Maroko

20. 6.

Příroda – ptáci

27. 6.

Zámecké zahrady

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813