Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vážená redakce

v květnovém vydání jste nás informovali o opravě lávky u stanice metra Luka, píše pan Majer ve svém dopise, z kterého vybíráme: Veřejnost se těšila, že při této rekonstrukci budou třeba instalovány stěny proti větru a dešti. Nic takového se nestalo, naopak na podlahu bylo napatláno cosi velmi hladkého, co při sebemenší vlhkosti klouže a v zimě namrzá. Nyní se ukazuje, že rekonstrukce byla zřejmě provedena tak nekvalitně, že je po krátké době nutná oprava. Veřejnost by jistě zajímalo, jak je to se zodpovědností. Obcházení stavby, kde se nic neděje, je velmi nepříjemné. V okolí je několik kamer. Vyhodnocením jejich záznamů by se dalo prokázat, že se na stavbě nic neděje a veřejnost je obtěžována zbytečně. Jestliže už bylo nutné odstranit zábradlí, mohlo být dočasně nahrazeno provizorním. Proč byly současně uzavřeny i schody a rampa u stanice metra?

Hlavní problém vidím v tom, že je z procesu naprosto vyloučena veřejnost. Uživatelé by jistě řekli nejlépe, co by se dalo vylepšit. A taky by bylo možné dohodnout letní termín pro opravu. Podivné je, že jsou vynakládány veřejné prostředky bez vědomí veřejnosti.

S pozdravem Jan Majer

Dopis jsme poslali k vyjádření Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, který je správcem této lávky.

Poslední oprava lávky pro pěší přes ulici Mukařovského, včetně přilehlého schodiště, proběhla v roce 2007. V roce 2013 pak byla provedena oprava přilehlé rampy. Správce lávky, tedy Dopravní podnik hl. m. Prahy, momentálně  provádí opravu jejího povrchu, což činí na popud občanů, kteří si stěžují na kluzkost. Povrch lávky je tvořen pochozí izolací, která se musí v pravidelných intervalech obnovovat. Od její poslední opravy je to již 11 let. O úplném uzavření lávky, včetně schodiště a rampy, bylo rozhodnuto na základě žádosti správce lávky na Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Instalace provizorního zábradlí umožňující provoz pěších na lávce by opravu velmi komplikovalo a stavbu zbytečně prodražilo. V rámci této opravy povrchu lávky bylo mimo jiné provedeno i komplexní umytí lávky, obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce a provedeno nové odvodnění lávky. Dále byla provedena výměna objektové dilatace a ložisek pod schodištěm, což byl hlavní důvod uzavření všech přístupových cest na lávku. Někdy se rekonstrukce zkrátka neobejdou bez výraznějších omezení, které se ale Dopravní podnik snaží srazit na minimum.

-red-