Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komu větve borovic mohly překážet?

Jedna z fotografií ořezaných větví

Píši stížnost ohledně ořezaných borovic u zastávky MHD Kovářova směrem do Motola na ulici Oistrachova.

Když jsem šla na očkování se psem ke KD Mlejn, byla jsem dosti překvapená a i naštvaná na někoho, kdo upřednostnil billboard firmy oproti krásným borovicím. Prostě je někdo ořezal, spíš by si zasloužil podřezat billboard. Přikládám fotografie, kde je vidět, jak borovice ořezal, aby byl billboard dobře vidět a na další je vidět, jak řezy nejsou ani ošetřeny a teče z nich pryskyřice. Ten někdo by měl být potrestán a billboard by měl být odstraněn, aby nepřekážel zeleni a stromům.

Jarmila Bechyňová

Vážená paní Bechyňová,

ohledně ořezaných borovic u zastávky MHD Kovářova směrem do Motola na ulici Oistrachova Vám můžeme sdělit, že jde prokazatelně o vandalizmus. Bohužel neznáme pachatele, se kterým by bylo možné zahájit správní řízení. Samozřejmě se nabízí, že by takto neodborně provedený řez mohl souviset s billboardem, ale není, jak to prokázat. Takovéto zásahy do živých organizmů jsou odsouzeníhodné, zbytečné a vždy i nás hodně mrzí.

Dana Céová, OŽP