Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejvyšší vyznamenání ČASPV

První květnovou sobotu se ve Sportovním, školicím a klubovém centru České asociace Sport pro všechny na Velké Ohradě uskutečnila řádná Valná hromada ČASPV 2019. Její slavnostní část se týkala předávání nejvyššího vyznamenání České asociace Sport pro všechny, a to Zlaté medaile Dr. Miroslava Tyrše. Mezi vyznamenanými byl také Jaroslav Civín ze Sportovního klubu Velká Ohrada.

„Jardovou největší láskou mezi sporty byl a bezesporu stále je basketbal, který úspěšně provozoval na ligové úrovni, dnes se mu stejně úspěšně věnuje jako trenér a instruktor,“ řekla mimo jiné tisková mluvčí ČASPV Zdena Horčičková. „Vedle mnoha vlastních sportovních a pracovních aktivit si vždy našel čas na dobrovolnou tělovýchovnou práci. Ať už jako zakladatel SK Velká Ohrada, kde je 25 let předsedou, nebo jako dlouholetý lektor rekreačních sportů, jako sportovec či velký propagátor nových netradičních sportů a aktivit. Jarda Civín je nepřehlédnutelnou tělovýchovnou osobností městské části Praha 13 i České asociace Sport pro všechny. Za obrovský kus práce pro dobrovolnou tělovýchovu mu toto vyznamenání bezesporu náleží.“

Eva Černá