Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt Open up

V týdnu od 3. do 7. května proběhl v naší ZŠ Klausova prostřednictvím organizace AIESEC, největší studenty řízené organizace na světě, projekt Open up. Organizace přispívá společnou komunikací a dalšími aktivitami k rozvoji mladých lidí v mezinárodním prostředí. Propojuje žáky a studenty s mezinárodními projekty, kde je možné zjistit více o jiné kultuře a získávat další vědomosti a zkušenosti. Tímto naše škola navázala na velmi dobré zkušenosti projektu Edison z minulých let.
Žáci druhého stupně společně se studenty z Indie, Německa nebo Bulharska měli možnost se prostřednictvím mezinárodního spojení aktivně zapojit v anglickém a německém jazyce do témat souvisejících s národní kuchyní, dopravou, národními svátky jinými školskými systémy... Všichni zúčastnění včetně vyučujících cizích jazyků si mohli opět ověřit své znalosti v cizím jazyce a aktivně je během téměř hodinových prezentací využít.
Naše škola se bude i nadále aktivně podílet na realizaci podobných projektů, které napomáhají k aktivnímu rozvoji nejen cizích jazyků, ale i k předávání dalších informací o životě a kultuře jiných zemí.

Zdeněk Hájovský