Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Bc. Davida Vodrážky

Již několikrát jsem slyšel o připravované stavbě hasičské zbrojnice. Bude se opravdu stavět a kde?

O stavbě nové zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Třebonice jsme skutečně již několikrát uvažovali a nyní se tento záměr začne realizovat. Oba naše sbory mají dlouholetou tradici. Dobrovolníci ze Stodůlek měli 110. výročí v roce 2004, hasiči z Třebonic oslaví 110 let od vzniku sboru letos v září. Materiální vybavení a technický park obou sborů jsou nyní na velmi dobré úrovni. SDH Třebonice disponuje dvěma hasičskými vozidly s přívěsnými požárními stříkačkami. Ve výbavě má dále osobní ochranné pomůcky pro členy zásahové jednotky,  nafukovací člun a množství dalšího materiálního vybavení pro požární i technické zásahy. Nemůžeme opomenout chloubu třebonického sboru - historickou stříkačku z roku 1924, která je technickou raritou. To vše samozřejmě vyžaduje také větší nároky na údržbu a uložení. Třeboničtí hasiči mají dosud zázemí v budově staré požární zbrojnice, která toho ale již hodně pamatuje a velikostí neodpovídá požadavkům na uskladnění techniky. Proto rada rozhodla o výstavbě nových garáží pro dobrovolné hasiče v ulici K Náplavce na okraji Třebonic, které budou splňovat veškeré nároky. Zajistí odpovídající prostory pro parkování a základní údržbu obou automobilů, přípojných vozidel a ostatní techniky. Součástí bude sklad materiálu, šatna pro ochranné oděvy a věž na sušení hadic. Výběrové řízení na dodavatele stavby již bylo vyhlášeno a pokud vše bude probíhat podle plánu, mohla by být nová zbrojnice na podzim hotová. V další fázi samozřejmě nezapomeneme na hasiče ze Stodůlek.


Proč bylo ve Stodůlkách tolik rozkopaných chodníků?

V západní části Stodůlek byla postupně prováděna bezbariérová úprava přechodů pro chodce. Spočívá v odstranění původního povrchu i podloží přiléhajícího chodníku a obrubníku, násypu nového podloží a položení zámkové dlažby s úpravou. Povrch dlaždic upozorní na přechod nevidomé a jejich uspořádání je na přechod přesně navede. Dlažba má mírný sklon, takže umožní bezpečný nájezd na silnici také vozíčkářům. Náklady projektu hradí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Původně měly být úpravy realizovány od listopadu do května, ale vypadá to, že přes nepřízeň počasí se podaří dodělat všech dvacet devět přechodů v této oblasti v předstihu.


Další akcí ve Stodůlkách bude dokončení obnovy zeleně na Šostakovičově náměstí, která začala v roce 2004. V průběhu jarních měsíců bude zrekonstruována druhá polovina parku směrem k vestibulu metra Stodůlky. Během tohoto poměrně rozsáhlého zásahu budou prořezány přestárlé a přerostlé keře a vysadí se velké množství nových keřů, které květy i zelení ozdobí a doplní plochu náměstí. Součástí úprav bude dosadba stromů, které se stanou dominantou této části náměstí, a naopak odstranění nebo přesazení několika neperspektivních, převážně náletových dřevin. Proběhne obnova trávníků, oprava chodníků a výměna laviček. Ve druhé části parku bude na odpočinkové ploše instalováno pítko, které osvěží kolemjdoucí i jejich čtyřnohé kamarády nejen v horkém počasí. Náklady na tuto etapu rekonstrukce budou činit cca 900 tisíc korun. Po skončení prací se park na Šostakovičově náměstí stane důstojným místem a nabídne obyvatelům další prostor k posezení a odpočinku.