Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezdrátový internet se přizpůsobí podmínkám EU

V roce 2006 zahájila Praha 13 projekt poskytování internetového připojení pro občany formou bezdrátové sítě (WiFi). Původně se předpokládalo, že bude v několika etapách postupně pokryto území celé městské části (zvažoval se i způsob pokrytí Třebonic). První etapa projektu proběhla v březnu 2006. Došlo ke zprovoznění dvou přípojných bodů a pokrytí bezprostředního okolí Místního domu dětí a mládeže. Ve druhé etapě v létě 2006, bylo signálem pokryto sídliště Velká Ohrada. Naplánovaná byla ještě třetí etapa, při níž měla síť pokrýt vilovou zástavbu ve starých Stodůlkách, její realizace ale byla pozastavena.

V průběhu roku 2006 totiž začaly sílit protesty komerčních poskytovatelů internetového připojení proti provozování bezplatných sítí městskými částmi a obcemi. Tento jejich odpor vyústil v podání stížnosti k Evropské komisi pro poskytování nepovolené podpory. Evropská komise zareagovala zasláním obsáhlého dotazníku o detailech provozu naší WiFi sítě, který jsme obratem vyplnili a vrátili. Následovalo dlouhé čekání na stanovisko Evropské komise. Ani to ale v konečném důsledku nepřineslo vyřešení základní otázky, zda bezplatné poskytování internetového připojení občanům je nebo není veřejnou podporou. Z odpovědi bylo pouze zřejmé, že problémem je poskytování vysokorychlostního připojení a že bezplatný přístup by měl být omezen na stránky veřejné správy. Na základě toho jsme upravili projekt dalšího rozvoje sítě zahrnující bezplatnou verzi s přístupem pouze na stránky veřejných úřadů, připojení rychlostí 128 kbps bez omezení přístupu za nízký měsíční poplatek a placené vysokorychlostní neomezené připojení. O přípravě upraveného projektu informoval pan starosta v lednovém STOPu. Protože nám ale bylo doporučeno požádat o stanovisko k návrhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poslal jsem návrh úřadu k posouzení. Z odpovědi vyplývá, že za nepovolenou podporu by nebylo považováno pouze připojení s přístupem omezeným výhradně na stránky veřejné správy. Kompletní přístup na internet (a to ještě s omezením rychlosti na 128 kbps) financovaný obcí by byl přípustný jedině v případě, že by v místě neexistoval konkurenční poskytovatel. „V opačném případě by mohlo dojít ke znevýhodnění postavení již existujícího poskytovatele na trhu, resp. narušení trhu,“ píše se ve stanovisku antimonopolního úřadu. Vynaložení veřejných prostředků by tak bylo považováno za nepovolenou podporu.

Rada městské části stála před těžkým rozhodnutím. Pokrytí celé městské části bezdrátovou sítí by si vyžádalo poměrně velkou investici a ani náklady na provoz nejsou nízké. V poslední době nás také znepokojují poruchy sítě, které mohou být podle odborníků způsobeny příliš silným signálem jiných bezdrátových operátorů nebo prostě přílišným „zahuštěním“ vysílacích frekvencí. V době, kdy komerční poskytovatelé nabízejí vysokorychlostní ADSL za několik set korun měsíčně, by byl samozřejmě zájem o připojení s výrazně omezeným přístupem podstatně nižší. Po dosti dlouhé diskuzi rada rozhodla, že za těchto svazujících podmínek již městská část nebude vynakládat prostředky na další rozšiřování sítě. Samozřejmě nechceme poškodit stávající uživatele WiFi, takže současné vysílací body budou nadále v provozu. V průběhu první poloviny roku ale budeme muset zrušit přístup na komerční webové stránky. V současné době probíhá veřejná zakázka na provozovatele, který bude stávající síť spravovat. Ten bude také informovat o podmínkách připojení v území, které je signálem pokryto. Zájemcům o internet v nepokrytém území se omlouváme a doporučujeme zvážit využití některého z komerčních poskytovatelů, kterých zde působí celá řada.

David Zelený, zástupce starosty Prahy 13