Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dárci krve jsou stále potřeba

Dárci krve jsou stále potřeba

Tři desítky pracovnic a pracovníků radnice Prahy 13 se zapojily do akce uspořádané oddělením krizového řízení a vydaly se ve třech březnových termínech do Ústavu hematologie a krevní transfuze poblíž Karlova náměstí darovat krev. Akce přinesla litry nové krve, která pomůže při operacích nebo jiných lékařských zákrocích. „Dárců krve není nikdy dost,“ řekla nám vedoucí oddělení MUDr. Zdenka Gašová, CSc. „Sháníme neustále dárce všech krevních skupin. Hlavním důvodem je to, aby se stálí dárci vystřídali a nemuseli dávat krev tak často. Není nutné dávat jen celou krev, umíme dnes při tzv. přístrojovém odběru separovat také jednotlivé složky krve – např. krevní destičky nebo krevní plazmu.“ Někteří z dobrovolníků neprošli ze zdravotních důvodů vstupními lékařskými testy – krev nemůže darovat třeba trvale léčený alergik nebo ten, kdo užívá léky ke snížení krevního tlaku. Pokud se rozhodnete, že byste chtěli také darovat krev, podívejte se na podrobnosti na internetových stránkách Ústavu hematologie a krevní transfuze. Podmínky dárcovství najdete na adrese www.uhkt.cz/transfuze/darci.

Samuel Truschka