Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nepomucký rybník bude vypuštěn

Organizace Lesy hl. m. Prahy, jako správce Nepomucké retenční nádrže pod tubusem metra, nám sdělila, že od 1. dubna zahajuje snižování hladiny v nádrži z důvodu údržby funkčního objektu. Odpouštění vody bude prováděno postupně dle schváleného provozně manipulačního řádu. Předpokládané vypuštění nádrže bude 10. dubna, poté proběhne výlov ryb. Napouštění nádrže začne po ukončení údržby, tedy přibližně tři měsíce po vypuštění.

Vladimíra Rottrová, odbor životního prostředí