Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Novinky u cestovních dokladů

Od 1. března 2008 umožňuje nová právní úprava zapisovat děti mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. V době uzávěrky STOPu se připravovala nová legislativní úprava pořizování cestovních dokladů s biometrickými prvky i pro děti mladší pěti let. Aktuální informace najdete na www.praha13.cz v sekci Poradna občana.

Darina Altmanová,
vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel