Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů duben 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

7. 4.
Káva o čtrnácté - Na pěknú notečku S. Bulířová, Jar. Hlinovská

14. 4.
Dubnová výročí narození nám známých herců a hereček.
Poznáte je? Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy Klubu seniorů I) František Kundrát

21. 4.
Houslista A. Rieu - video - IV. pokračování František Kundrát
Anglická konverzace Josef Mžika

28. 4.
Léčivé účinky hlívy ústřičné Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy Klubu seniorů I) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová
vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)


1. 4.
O bezpečnosti seniorů, informace zástupce policie

8. 4.
Paměťový test - Milionář

10. 4.
Koncert v kinosále hotelu Pyramida

15. 4.
Jarní zpívání - žáci mateřské školy U Bobříka s učitelkami L. Husákovou a M. Machovskou

22. 4.
Cestujeme po světě - video

29. 4.
Nabídka výrobků Biomedici - paní Říhová

Při pěkném počasí a po dohodě v klubu vycházka do přírody.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


9. 4.
Zahraje nám soubor Václava Vomáčky

16. 4.
O včelách a medu Drahomír Brzobohatý

23. 4.
Makrobiotická jídla Jana Brzobohatá

30. 4.
Terapie slovem Václav Lamer

7. 5.
Bingo výbor SPCCH

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


24. 4.
Přijde mezi nás pan Petr Syrový z ÚMČ Prahy 13, který nám bude vyprávět o svých zážitcích z Afghanistánu. Budeme také plánovat červnové narozeninové oslavy.

Nezapomeňte, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


2. 4.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

9. 4.
Dia klub - hovoříme o diabetu

16. 4.
Poradní den – posezení u kávy

23. 4.
Dia klub - hovoříme o diabetu

30. 4.
Poradní den – posezení u kávy

Všechny akce se konají v Domě seniorů Lukáš v Trávníčkově ul. 1746, setkání začínají v uvedené dny vždy od 16 hod.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405