Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud 2

V současné době probíhají obvodní kola olympiád, kterých se zúčastňují i žáci naší ZŠ Janského. Nejlepší umístění zatím získali Tereza Žižková z 5.A (2. místo v matematické olympiádě) a Daniel Mechtchanenko ze 7.A, který po vítězství v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce postupuje do celopražského kola.

Moc gratulujeme a Danovi přejeme hodně úspěchů v další soutěži.

Marcela Kolářová