Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro vodu údolím Motolského potoka

Pro vodu údolím Motolského potoka

Klub českých turistů Praha Karlov, oddíl TURBAN vás srdečně zve na podvečerní pochod Údolím Motolského potoka z cyklu EURORANDO 2011 - Voda ze střechy Evropy, který se koná ve čtvrtek 28. dubna. Pochod s trasou o délce 8 km má start od 16.30 do 18.00 na konečné tramvají č. 9 a 10 (bus č. 180) na sídlišti Řepy. Cíl bude na zahrádce restaurace U Petrů (Vidoule) od 18.00 do 20.00. Vrcholným momentem pochodu bude v 17.30 symbolický odběr vzorku vody z Motolského potoka (na hrázi potoka nedaleko ulice Vstavačová pod Baumaxem). Akce proběhne pod záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky, vystoupí na ní i soubor Lučinka.
Celoevropské setkání turistů EURORANDO se koná jednou za pět let. První ročník se uskutečnil v roce 2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých Budějovicích a letos organizují Španělé v Andalusii třetí ročník, který bude mít slavnostní vyvrcholení v říjnu v Granadě.
Tématem nadcházejícího EURORANDA 2011 je voda jako životadárná tekutina, jako stále vzácnější zdroj, který by se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky. V rámci EURORANDA 2011 bude odebírána voda z mnoha evropských toků a postupně slévána podle jednotlivých regionů a povodí a při závěrečném ceremoniálu slita do kašny ve španělské Granadě.
Do projektu Eurorando 2011 se významnou měrou zapojuje i Klub českých turistů. V Praze budou odebrány vzorky vody z říček a potoků v rámci pravidelných podvečerních pochodů Prahou od 19. 3. do 28. 5. Vzorky vody z Motolského potoka a dalších pražských toků budou slity v sobotu 28. 5. v Praze-Radotíně a odtud poputují až do Španělska.

Tomáš Lubovský
Klub českých turistů Praha- Karlov, oddíl TurBan