Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoce – snad nejnepochopenější křesťanský svátek

Velikonoce jsou snad nejnepochopenějším křesťanským svátkem v současné společnosti. Záměrně píši ´křesťanským´, protože Velikonoce naší společnosti dalo právě křesťanství a nikdo jiný. Ano, křesťanství „předestilovalo“ krásný židovský svátek Paschu (pro křesťany předobraz) a obléklo ho do hávu spásy pro každého člověka, dalo mu nové vyústění a smysl, který se stal naplněním židovských svátků. Podobně jako židovství „předestilovalo“ původní pohanské, zemědělské a pastevecké tradice a dalo jim pod „tíží“ neoddiskutovatelného Božího jednání v Egyptě (kolem roku asi 1300 před naším letopočtem) smysl opravdu duchovní na místo magického.

Prostě a jednoduše: Kdo je křesťan, slaví Velikonoce jako slavnost smrti a vzkříšení Krista, kdo je žid, nechť slaví Paschu jako slavnost vyvedení z Egypta a kdo je pohan, slaví pohanské svátky jara či přírody a nebo neslaví nic, protože nemá co slavit. Ale nebuďme ukřivdění, že tomu tak je. Ano, rád bych pozval každého člověka k zakoušení hloubky a krásy Velikonoc, protože jsou plné opravdové naděje nikoli laciných hesel, protože se netváří, že neexistují těžkosti a utrpení, ale provádí člověka k životu přes všechna tato úskalí a nesníží se k agresi, zlu a zákonu vendety. Před zlem dávají přednost lásce, která dá i svůj život, protože jsou svátkem vzkříšení Ježíše Krista, jehož jediným „prohřeškem“ bylo, že miloval.

Není nic beznadějnějšího, než vidět lidský život bez lásky, který by neměl vyústění do věčnosti, který nedovedl dát sám sebe všanc pro druhé a strávil by se jen v sobecké starosti o sebe. Z lidského a pozemského hlediska by se asi dalo říci, že poselství Velikonoc je pozvání k hrdinství i za cenu krve, ale to bychom je hodně zploštili. Pozvání Velikonoc je mnohem hlubší: Vezmi, člověče, vážně, že jsi byl milován tak, že se sám Tvůrce stal člověkem a dal v lidském těle svůj život za tvůj. Člověče, jsi zván k životu v lásce a svobodě navzdory všemu útlaku. Ať to stojí, co to stojí, odmítni zlo a změň srdce!

Kdo se chce dozvědět více o Velikonocích, nechť navštíví internetové stránky: http://velikonoce.vira.cz/  

P. Michael Špilar