Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dějepis hrou

 

Mnohým z dospělých se mohou plést jména a skutky olympských bohů uctívaných v antickém Řecku. To šesťáci ze ZŠ s RVJ Bronzová, kteří v hodině dějepisu proměnili třídu v bájné božské sídlo a ujali se rolí jeho obyvatel, na tom budou pravděpodobně lépe. Oblečení, čelenky a ostatní rekvizity si děti doma svépomocně vyrobily. Mapa starověkého Řecka se stala kulisou hory Olympu, Zeus důstojně ohlídal ostatní bohy, aby svoji roli neošidili. Bylo to prima, takže další hra z historie antického Říma na sebe nenechá dlouho čekat.

Helena Tržická