Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasiči získali lezecký certifikát

Ve dnech 18. - 20. února proběhlo školení lezců v Tisé nad Labem. Zúčastnili se dva členové naší zásahové jednotky - Lukáš Bican a Pavel Drda. Během tří dnů prověřili svou teoretickou a praktickou připravenost pro záchranářské práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Školení bylo zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a praxe, ve které byli oba naši členové úspěšní a získali tak certifikát, který je opravňuje k provádění složitých záchranářských prací - například evakuace osob z lanové dráhy či vyprošťování osob z těžce přístupných míst. Jednotka SDH Třebonice má tedy v tuto chvíli akceschopnou skupinu záchranářských lezců, kteří jsou přínosem pro bezpečnost a jsou připraveni kdykoli pomoci.

Na začátku března se uskutečnilo 1. kolo zimního uzlování. Děti se velmi snažily, ale nervozita je překvapila. Mladší byly na 11. a 15. místě a starší na 15. místě. Mezi jednotlivci se nejlépe umístila Adéla Lebedová na 15. místě, Matěj Berezněv na 18. místě a Lukáš Beránek na 26. místě, stejně jako Kristýna Němečková mezi staršími.

Marta Horáková a Lukáš Bican, SDH Třebonice