Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací v roce 2012 v Městské části Praha 13

Komplexní údržba komunikací v roce 2012 v Městské části Praha 13

Číslo bloku Termín čistění Seznam ulic
1

11. 5.
28. 8.

Vackova + tři menší parkoviště, Kálikova, Heranova, Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická, Flöglova, Hostinského + parkoviště + odbočka k mateřské škole, Klukovická
 
 2

10. 5.
29. 8.

Lýskova (od Chalabalova po Jeremiášovu) + parkoviště, Kociánova, Chalabalova + parkoviště, Kovářova, Kuncova, Mládí
 
3

4. 5.
31. 8.

Fantova + spojka Oistrachova + parkoviště, Trávníčkova + parkoviště + spojky Mukařovského, Kettnerova, Horákova
 
4 7. 5. Neústupného + parkoviště, Chlupova, 6. 9. Bellušova + spojky Mukařovského +parkoviště, Holýšovská +parkoviště, Archeologická (Mukařovského-Bronzová)
 
5

28. 5.
7. 9.

U Jezera +parkoviště, Sezemínská, Bronzová + parkoviště, Amfórová +spojka + parkoviště, Mukařovského – parkoviště u metra, Podpěrova, Brdičkova, Kolovečská + spojka Mukařovského + parkoviště
 
6 29. 5.
10. 9.
Archeologická (Zázvorkova-Jeremiášova), Zázvorkova+parkoviště, Modrá + parkoviště, Böhmova + parkoviště, Zvoncovitá + spojka Archeologická + parkoviště, Mohylová + parkoviště, Píškova + parkoviště
 
7 30. 5.
12. 9.
V Hůrkách (Petržílkova-Suchý vršek), Ovčí hájek + parkoviště, Seydlerova, Fingerova
 
8 31. 5.
13. 9.
 
V Hůrkách (Pod Hranicí-Suchý vršek), Husníkova, Suchý vršek
9 1. 6.
20. 9.
Běhounkova (Bucharova-Blattného), Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě,
Volutova + parkoviště
 
10 4. 6.
21. 9.
Běhounkova ( Blattného-Pod Hranicí) + parkoviště, Kodymova,
Dominova, Mezi Školami, Blattného
 
V 1 19. 4. Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 – 2 x parkoviště
Herčíkova, Drimlova
 
V 2  20. 4. Kurzova, Borovanského, Přecechtělova (Kurzova-Janského), Netouškova, Klausova, Janského (Kurzova-Prusíkova)
 
V 3 23. 4. Bašteckého, Prusíkova, Pavrovského- plus 2x parkoviště, Janského (Červeňanského – Prusíkova), Přecechtělova (Kurzova-Pavrovského)
 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Žádáme tímto řidiče o respektování dopravního značení.

 

 


 

 

 

Čeká nás jarní uklízení

Máme za sebou zimu se všemi jejími radostmi i starostmi. Z pohledu sněhové nadílky byla v porovnání s minulými lety mírná a dnů, kdy se děti mohly radovat ze sněhu, bylo podstatně méně. Přesto bylo nutno používat posypový materiál na ošetření chodníků a vozovek, protože naopak přibylo mrazivých dnů, kdy vznikala nebezpečná námraza.

Od 1. 2. 2012 vstoupilo v platnost nařízení hl. m. Prahy, kterým se změnila vyhláška hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Touto změnou bylo umožněno při splnění určitých podmínek používat k zajištění schůdnosti místních komunikací chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi se zdrsňovacími materiály, jednoduše řečeno - solit. Změna vyhlášky vyvolala mezi obyvateli Prahy většinou negativní reakce a výjimkou nebyla ani naše městská část. Radnice přijala rozhodnutí, že na chodnících a parkových cestách v naší správě nebudeme sůl (chlorid sodný, vápenatý) nadále používat a sypat se bude inertním materiálem jako doposud. Nejsme ale jediní správci místních komunikací, proto jsme řešili několik stížností na solení jinými správci.

Tolik ohlédnutí za zimou. V současné době již uklízíme chodníky a parkové cesty od zimního posypu a Technická správa komunikací hl. m. Prahy připravuje blokové čištění komunikací, jehož harmonogram najdete na vedlejší stránce. Po oblevě se jako každoročně objevil větší výskyt odpadků a psích exkrementů na všech plochách, ale ne v takovém rozsahu jako v minulých letech.

Úklid odpadků ve veřejné zeleni ve správě odboru životního prostředí zajišťujeme pravidelně 3x týdně. Stejně často se vyvážejí odpadkové koše a doplňují sáčky na psí exkrementy. V upravené podobě připravujeme opět i mimořádný jarní úklid městské části, který se v předchozích letech osvědčil. Letošní úklid nebude celoplošný, ale bude směřován do vytipovaných problémových oblastí, aby finanční prostředky, které městská část na úklidy vynaloží, byly využity co nejefektivněji.

Velkým problémem, který nás všechny stále obtěžuje, jsou psí exkrementy. Zde bych se rád zastavil a vrátil se k loňskému roku. V závěru roku byl z důvodu úsporného rozpočtu nedostatek sáčků na psí exkrementy. Tato skutečnost byla již vloni ve Stopu zmíněna a vysvětlena. Přesto považuji za nutné připomenout, že stojany se sáčky na psí exkrementy jsou vstřícným krokem městské části vůči chovatelům psů, ale v žádném případě nesuplují povinnost majitele po svém psovi uklízet. Také je třeba dodat, že místní poplatky za držení psa nijak nesouvisí s nákupem a doplňováním sáčků na psí exkrementy. Tento poplatek je v podstatě místní daní, nevztahuje se přímo k žádné službě úřadu spojené s chovem psů - k údržbě zeleně, úklidu chodníků, rozmisťování sáčků na psí exkrementy apod. Majitel (resp. chovatel) psa musí plnit veškeré povinnosti spojené s chovem a venčením psa a současně hradí uvedený povinný poplatek.

V lednu letošního roku byl nákup sáčků opět obnoven. Sáčky na psí exkrementy jsou a budou pravidelně doplňovány v průběhu celého roku, a to vždy 3x týdně. I tak by pejskaři ale měli mít s sebou v záloze svůj sáček, aby měli jistotu, že po svém miláčkovi budou moci uklidit.

STOP, který právě čtete, se k vám dostal v předvelikonoční době, kdy se ve většině domácností provádí jarní úklid. Byl bych rád, kdyby se tento smysl pro pořádek přenesl i do našich ulic a na veřejná prostranství a aby se všichni zamysleli nad tím, kam a jakým způsobem se zbavují doma nepotřebných věcí. Je až s podivem, kolik námahy a vynalézavosti někteří obyvatelé vynaloží, aby odtáhli použitý nábytek a vyřazené domácí spotřebiče na různá odlehlá místa. Přitom se v naší městské části pravidelně přistavují kontejnery na velkoobjemový odpad. Harmonogramy pravidelně uveřejňujeme ve STOPu. Ve výhodné dojezdové vzdálenosti máme v sousední Praze 5 sběrné dvory, kde se dá odpad též zdarma odevzdat. Jejich seznam včetně harmonogramů naleznete na webových stránkách www.praha13.cz v oblasti Městská část – životní prostředí. Dalším častým nešvarem je odkládání věcí kolem kontejnerů na komunální odpad. Důrazně upozorňuji, že svozová společnost nemá povinnost volně ložené odpadky uklízet. Ty pak vítr rozfouká po celém okolí. Měli bychom si všichni uvědomit, že finanční prostředky, které se musí vynakládat na úklid, jsou potom zbytečně vysoké. Pokud se budeme ke svému okolí chovat šetrně a ohleduplně, budeme moci tyto prostředky použít daleko smysluplněji. Proto bych závěrem rád poděkoval všem obyvatelům Prahy 13, kteří udržují pořádek a není jim lhostejné, v jakém prostředí žijí. Přeji vám krásné jaro.

Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13