Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro všechny holky a kluky

 

Pro všechny holky a kluky

Tenisová škola Tallent přijímá děti z mateřských a základních škol do kurzů tenisu. Jarní trimestr a výuka začínají od 16. dubna. Nyní ve školách probíhají v rámci tělesné výchovy zdarma tenisové hodiny, kde si děti za přítomnosti tenisového trenéra zkouší s raketou základy tenisu a procvičují motorické a koordinační dovednosti. Pro děti z mateřinek chystáme tzv. tenisovou přípravku. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším, co mu můžeme dát, je pohyb. Pokud se dítěti nelíbí kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou. Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, ale i celé rodiny, připravili program na celé léto v podobě příměstských táborů v Praze a tenisových táborů a campů v kombinaci s horskými koly a inliny v Jilemnici. Více na www.tallent.cz, www.e-tabory.cz, tel. 224 815 871, 603 527 172.

Marcela Turoňová