Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozšířené vyučování v 6. ročníku

 

Rodiče žáků 5. tříd FZŠ PedF UK Mezi Školami spolu se svými dětmi vybírali předměty, o které budou mít na druhém stupni rozšířené vyučování. Z nabízených 6 možností vybrali:

  • Informatiku a výpočetní techniku
  • Francouzštinu jako 2. cizí jazyk
  • Němčinu jako 2. cizí jazyk
  • Přírodopis
     

V průběhu celého druhého stupně budou mít žáci o 2 hodiny týdně rozšířené vyučování o jeden z vybraných předmětů. V šestých třídách budou vytvořeny skupiny podle zvoleného rozšiřujícího předmětu, vyučování základních předmětů budou mít žáci společně v rámci svých tříd. Vedení školy nyní připravuje žádost o státní dotaci na týdenní adaptační výjezd žáků 6. tříd, který se loni velmi osvědčil. Stejně jako loni by rodiče hradili pouze dopravu. Ubytování a strava včetně zajímavých aktivit by pro ně byly zdarma. Škola nabízí svůj program i současným páťákům z jiných škol, pro které by byly nabízené předměty zajímavé. Přihlásit své dítě můžete na kancelar@fzsmeziskolami.cz.

Petr Vodsloň, ředitel školy