Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Těšíme se do školy

 

Také letos uvítají vyučující a žáci FZŠ Mezi Školami budoucí prvňáčky při tradičních přípravných dílničkách do 1. ročníku. Jde o setkání, kdy se děti seznámí s prostorami školy, s učiteli a samozřejmě i se svými budoucími spolužáky. Cílem je kladně motivovat děti tak, aby se do školy těšily.
Jednotlivá setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin. Na děti čeká 12. 4. pohádková škola, 26. 4. jarní ekologická dílnička, 17. 5. výtvarně-keramické setkání, 31. 5. sportovní odpoledne, 7. 6. setkání s třídním učitelem a přípravná schůzka rodičů a třídních učitelů. Informace o náplni jednotlivých dílniček a místu jejich konání získáte na tel. čísle 251 619 150, www.fzsmeziskolami.cz, zastupce@fzsmeziskolami.cz.

Marta Šefčíková