Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hostili jsme evropské školy

 

 

Páté setkání škol v rámci evropského programu Comenius, do kterého se zapojila Základní škola Mládí, se uskutečnilo v Praze a vyvrcholilo 14. března vernisáží výstavy na radnici Prahy 13. Naše škola spolu s partnerskými školami z Turecka, Holandska, Německa a Španělska vstoupila do poslední fáze dvouletého projektu Different but similar, který byl zaměřen na poznávání odlišných i podobných stránek života našich „náctiletých“ žáků. Po setkáních v Holandsku, Španělsku, Německu a Turecku došlo i na setkání zde, v Praze. Cílem bylo co nejpestřeji představit místa, ve kterých se školy nachází, a zároveň realizovat výstavu prací, které během čtyř předchozích setkání vznikaly.

Zázemím více než padesáti studentů všech škol se po dobu tří dnů staly prostory naší ZŠ Mládí. Zde se pilně nacvičovala a dokončovala videa o rodných městech žáků. K jejich prezentaci skvěle posloužilo příjemné zázemí KD Mlejn, kde se ve čtvrtek 14. 3. dopoledne shromáždili nejen přímí účastníci projektu, ale i ostatní žáci druhého stupně základní školy. Odměnou jim byla profesionálně zvládnutá vystoupení pěti skupin žáků, kteří anglicky představili a promítli připravené krátké filmy. Ze všech filmů bylo patrné, že místa, ze kterých pochází, jsou nejen krásná a zajímavá, ale že k nim žáci mají opravdu vřelý a hezký vztah. Odpolední program pak byl vyplněn instalací výstavy v prostorách radnice Prahy 13. Slavnostní vernisáže se kromě žáků a jejich učitelů zúčastnili i zástupci městské části v čele se starostou Davidem Vodrážkou. Ten při té příležitosti pozdravil hosty a žáky zapojené do projektu a připomněl jim důležitost zkušeností, které si z podobných akcí mohou odnést.

Setkání Different but similar v Praze se jednoduše povedlo, a to nejen kvůli úspěchu pracovní části projektu, ale také díky vřelému přijetí ze strany partnerských rodin, dobré souhře školy a městské části při organizaci akcí a zejména díky úsilí našich žáků. Děkujeme tedy ještě jednou žákům – účastníkům projektu, jejich rodinám, městské části a KD Mlejn.

Tomáš Klinka a Kateřina Schimmerová, ZŠ Mládí, garanti projektu