Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 patří ke klidnějším místům Prahy

V úterý 19. března uvítal starosta David Vodrážka na radnici nedávno jmenovaného ředitele Městské policie hl. m. Prahy Eduarda Šustera a obvodního ředitele městské policie v Praze 13 Hynka Svobodu, aby probrali další vzájemnou spolupráci a bezpečnostní situaci v Praze 13 a okolí. Proto se setkání zúčastnili také zástupci sousedních městských částí – starostka Pra- -hy 17 Jitka Synková, starostka Prahy-Řeporyjí Marcela Holovská a místostarosta Prahy-Zličína Mojmír Muzikář.

Starosta Vodrážka informoval o připravenosti poskytnout městské policii další uvolněné prostory v budově v Lýskově ulici, kde obvodní ředitelství MP pro Prahu 13 sídlí. Mluvilo se také o možnostech rozšiřování kamerového systému a o specifických problémech městských částí.

Následovalo setkání se strážníky sloužícími v obvodu Prahy 13. Ředitel Šuster je ujistil, že jednou z jeho hlavních priorit je posílit personálně výkon služby a zajistit pro strážníky odpovídající vybavení a techniku. Starosta David Vodrážka a jeho kolegové poděkovali strážníkům za jejich činnost. V závěru byl prostor pro dotazy strážníků.

Samuel Truschka