Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rychlý turnaj v pomalém tenise

 

V pátek 18. ledna odpoledne zahájil ředitel Základní školy Bronzová Nikola Hladík 3. ročník Rychlého turnaje s pomalým tenisem „Nikola Cup“. Turnaj již pravidelně pořádá pro spolupracovníky, zaměstnance a přátele zdejších škol. V letošním roce se sešlo celkem 10 smíšených dvojic. V pozdních večerních hodinách stanuly na stupních vítězů tři dvojice, jejichž odměnou byly diplomy a pamětní plakety. Na závěrečném vyhodnocení turnaje účastníci poděkovali pořadateli s konstatováním, že hlavním vítězem akce je sport a dobrá nálada všech účastníků. Poděkování patří rovněž panu Pardubickému, který díky své fotografické vášni natrvalo zachytil mnoho neuvěřitelných sportovních výkonů všech účastníků.

Jaroslav Matýsek