Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Butovický zajíček 2014

Jako každým rokem pořádá Mateřská škola Pohádka za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha atletické závody družstev (5 chlapců a 5 dívek) mateřských škol. Ty se uskuteční 13. května v 15 hodin na hřišti FZŠ Mezi Školami 2322. Soutěžní disciplíny jsou běh na 30 a 250 metrů, skok do dálky z místa a hod míčkem. Závodů se mohou zúčastnit i jednotlivci do 6 let s doprovodem rodičů. Přihlášky a informace na tel. 774 675 652, katerinajindrichova@centrum.cz.

Srdečně zveme všechny MŠ Prahy 13!

Za MŠ Pohádka Kateřina Jindřichová