Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu

Městská část Praha 13 pronajímá celkem 83 parkovacích míst pod objektem Školního zimního stadionu Bronzová, č. 1387. V současné době zbývá ještě 35 míst k pronajmutí.

Podmínky pronájmu parkovacího místa:

  • pro uzavření nájemní smlouvy je rozhodné datum předložení přihlášky do podatelny ÚMČ Praha 13
  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je tříměsíční
  • zákaz parkování vozidel na LPG a CNG
  • zájemce uhradí 1 073 Kč jako zálohu na dálkové ovládání k vstupním vratům, která bude v případě ukončení nájmu vrácena při vrácení dálkového ovládání

Cena pronájmu parkovacího místa

Cena za jedno parkovací místo je 800 Kč měsíčně, včetně aktuální DPH.

Předložení přihlášky

Přihlášku předloží zájemce v zalepené obálce označené Přihláška na pronájem parkovacího místa pod objektem ZŠ Bronzová č. 1387 do podatelny Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5. Bližší informace poskytne Odbor školství Úřadu MČ Praha 13.

Přihláška k parkovacímu místu je k dispozici na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Formuláře – Odbor školství nebo v informacích v přízemí Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství