Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školky dostaly speciální počítače

Praha 13 se zapojila do programu IBM KidSmart Early Learning zaměřeného na rozvoj nových interaktivních metod výuky v předškolních zařízeních využívajících informační technologie. V rámci programu dostala městská část od společnosti IBM formou daru celkem 22 speciálních počítačových jednotek do všech mateřských škol na území Prahy 13. Počítače jsou vybaveny výukovým softwarem uzpůsobeným pro děti předškolního věku, který napomáhá rozvoji tvořivosti, fantazie, logického myšlení, základů matematiky, spolupráce dětí ve skupině a dalších sociálních dovedností. Počítače byly rozvezeny do mateřinek 12. března.

Vít Bobysud, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání