Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým (1976)

Slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým (1976)

Při převzetí občanských průkazů složili žáci do rukou předsedy slavnostní slib, jehož text přednesla žákyně Kosanová. Vážený soudruhu předsedo, prosím vás, abyste v den, kdy z vašich rukou přijímáme občanské průkazy a stáváme se tak občany ČSSR, přijal náš slib, že budeme vždy pracovat a chovat se tak, jak se sluší na občany socialistického státu. Naší snahou bude stát se dobrými pokračovateli v díle, které jste vy začali a vybudováním komunismu v naší vlasti dovést je k cíli, o nějž usilovaly celé generace. Přijměte, prosím, náš závazek, že se o prázdninách zapojí me v brigádách k pomoci našemu hospodářství a na školách a učebních oborech, do nichž nastoupíme. Učiníme vše, abychom naší obci dělali vždy čest. To vám slibujeme!

Vybral Dan Novotný