Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny ve veřejné dopravě na území Prahy 13

Zprovoznění nového úseka trasy A metra je velkou změnou pro pražskou hromadnou dopravu a zejména pro cestující. Trasa A bude dostupnější i pro obyvatele oblastí, kteří se doposud spoléhali výhradně na trasu B. Pro mnoho Pražanů se také výrazně zkrátí čas na cestu do Fakultní nemocnice Motol, která leží přímo na konečné metra. Řada lidí si možná najde novou cestu do zaměstnání a mnozí změní své cestovní návyky.
Od 6. 4. odpoledne bude tedy linka A pokračovat z Dejvické do stanic Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Do Motola ale nepojedou všechny vlaky – v pracovní dny bude v novém úseku pásmový provoz: od cca 6.00 do cca 9.30 v úseku Petřiny – Nemocnice Motol a poté do cca 20.00 v úseku Dejvická – Nemocnice Motol pojede pouze každý druhý spoj. Znamená to, že zatímco v úseku Dejvická – Skalka bude interval ráno 2 min 20 s, dopoledne 5 minut a odpoledne 3 minuty, v uvedených nových úsecích bude interval dvojnásobný. Ve večerních hodinách bude na celé trase A interval 10 minut.

Se zprovozněním nového úseku metra souvisí také změny v provozu autobusů MHD:

137 Ve směru od Smíchova je ze zastávky Bucharova odkloněna po trase současné linky 164 do zastávky Bavorská. V úseku Bucharova – Sídliště Stodůlky je nahrazena linkami 174, 179, 301 a 352. V úseku Nové Butovice – Bavorská zavedeny vložené spoje ve špičkách pracovního dne, zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a o víkendu v úseku U Waltrovky – Bavorská.

142 Nové číslo pro sloučené dosavadní linky 214 a 225 vedené v upravené trase: Nové Butovice – Nad Malou Ohradou – Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Slánská – Reinerova – Staré náměstí – Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice. Obsluha Bílé Hory a Staré Ruzyně je nahrazena linkou 108. Nově metrobus. V úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v provozu pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů.

164 Linka je zrušena (Nové Butovice – Zličín) a nahrazena linkami 137 a 380.

168 Linka je sloučena s linkou 216 do upravené trasy: Nové Butovice – Kodymova – Nemocnice Motol – Nemocnice Na Homolce – Vypich – Petřiny – Poliklinika Petřiny – Norbertov – Vozovna Střešovice – Bořislavka. Nově v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku Nové Butovice – Poliklinika Petřiny v provozu pouze v pracovní dny do cca 21.00, v úseku Kodymova – Vypich v pracovní dny v provozu vložené spoje se zvýšenou kapacitou pro přepravu osob na invalidních vozících.

174 Linka je zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich/Kukulova. Prodloužení intervalů celotýdenně. V úseku Vypich – Hradčanská nahrazena linkou 184. Nově provoz standardních vozidel.

179 Nová trasa: Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Bucharova – Mládí – Luka – Raichlova – Řeporyjské náměstí – Třebonice. V původní trase (Nové Butovice – Letiště) nahrazena linkami 168, 184 a 191. V úseku Řeporyjské náměstí – Třebonice jede pouze část spojů.

184 Nová metrobusová linka v trase Velká Ohrada – Nové Butovice – Nemocnice Motol – Vypich – Břevnovská – Vozovna Střešovice – Hradčanská.

214 Linka je sloučena s linkou 225 a přečíslována na 142.

225 Linka je sloučena s linkou 214 a přečíslována na 142.

230 Ve směru od Barrandova je ze zastávky Řeporyjské náměstí nově vedena přes zastávku Hlávkova. V původním úseku přes Raichlovu je nahrazena linkami 179, 301 a 352.

235 Linka je zrušena (Nové Butovice – Velká Ohrada) a nahrazena linkami 142 a 184.

249 Linka je zrušena (Sídliště Stodůlky – Třebonice) a nahrazena linkou 179.

255 Linka je sloučena s linkou 256 do upravené trasy: Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín – Zadní Kopanina – Řeporyjské náměstí – Hlávkova – Amforová – Luka – Sídliště Stodůlky. V úseku Nádraží Radotín – Sídliště Stodůlky jede pouze část spojů.

256 Linka je zrušena sloučením s linkou 255. V původním úseku přes Raichlovu je nahrazena linkami 179, 301 a 352.

H2 Linka je zrušena (Florenc – Sídliště Stodůlky) a nahrazena linkou 168, pro cesty dále metrem či linkami 180 a 184. Některé změny se týkají také příměstských autobusových linek: 301 Linka je prodloužena ze zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.

347 Ve směru Motol zřízena zastávka Kukulova.

352 Linka je prodloužena ze zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.

380 Linka je prodloužena ze zastávky Zličín přes Lidečskou, Bílý Beránek a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.

Nové jízdní řády všech autobusových linek najdete na http://pid.idos.cz nebo na www.dpp.cz.

Z materiálů ROPIDu zpracoval Samuel Truschka