Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtvrtstoletí Stodůleckého posla – vašeho zpravodaje

Je to téměř k nevíře, že od vydání prvního STOPu uplynulo v těchto dnech již celých 25 let. Ale je to opravdu tak, první STOP neboli Stodůlecký posel, s podtitulem Zpravodaj Jihozápadního Města, byl vytištěn v dubnu 1991. Velkou zásluhu na tom měl tehdejší starosta městské části Petr Bratský, který vytvoření místního periodika pro obyvatele Stodůlek a okolí intenzivně prosazoval a podporoval. Podíl na vzniku prvního časopisu měla také vedoucí kanceláře zastupitelstva Ivana Svobodová, mimo jiné autorka názvu a zkratky, a několik dalších nadšených pracovníků úřadu, první šéfredaktorkou byla Miroslava Šafránková. Byl to tehdy skutečně průkopnický čin, před rokem 1989 nebyly lokální časopisy straně a vládě po chuti, protože režim chtěl mít veškeré sdělovací prostředky centrálně pod kontrolou. Dnes má svůj zpravodaj pomalu každá vesnička, ale na počátku devadesátých let byl regionální tisk teprve v plenkách. První osmistránkový STOP vznikl skutečně na koleně, přesněji na černobílé kopírce úřadu, skládaly ho úřednice a prodával se v samoobsluhách za dvě koruny, později za korunu.

Díky velkému zájmu obyvatel městské části bylo ale brzy rozhodnuto o výrazném zvýšení nákladu a změně technologie výroby. V září 1992 zastupitelstvo schválilo projekt Jiřího Černého, podle kterého měl STOP vycházet 10x ročně v nákladu 12 000 výtisků a být rozdáván občanům Jihozápadního Města zdarma. Od ledna 1993 měl STOP 12 stran, od května náklad 17 000 kusů a začala se v něm objevovat placená inzerce, která pomohla s jeho financováním.

Postupně se začal měnit také vzhled časopisu. Zlepšila se kvalita papíru, černobílý tisk postupně nahrazovala barva a od září 2001 je STOP celobarevný. Rozsah se postupem času ustálil na 40 stránkách, s výjimkou ledna a února, kdy má stran jen 32. Vyvíjela se i grafická úprava časopisu, o kterou se řadu let starali Martin a Hana Buškovi. Současnou grafickou úpravu navrhl k 20. výročí STOPu v roce 2011 Prokop Mencl. Poslední čtyři roky má grafiku na starosti studio Artedit a tisk společnost Moraviapress. S novou výstavbou a rostoucím počtem obyvatel Prahy 13 se zvyšoval také náklad STOPu, aby ho dostala do schránky pokud možno každá rodina. Zatímco v roce 1996 se časopis tiskl v počtu 21 000, v dalších letech náklad postupně stoupal o 500 nebo 1 000 kusů, až v roce 2013 dosáhl počtu 30 000 kusů.  V současné době kvůli nejnovější výstavbě už ale počet výtisků opět nestačí, takže od září zvyšujeme náklad na 31 000 kusů.

To podstatné, kvůli čemu vyndaváte STOP ze schránek a listujete v něm, je ale samozřejmě obsah. Na jeho tvorbě se za těch 25 let podílely desítky, možná stovky lidí, pokud bychom počítali jednotlivé autory příspěvků. V prvních letech patřil k nejdůležitějším protagonistům STOPu tajemník úřadu Tomáš Šťastný, který byl současně odpovědným redaktorem. Významně přispěli také vedoucí redakce Pavel Baudyš, odpovědný redaktor a pozdější tajemník Jiří Mašek nebo již zmíněná vedoucí kanceláře zastupitelstva Ivana Svobodová.

K výraznému zvýšení kvality a pestrosti zpravodaje došlo díky Petru Krajánkovi, tiskovému mluvčímu a od května 1999 do ledna 2003  šéfredaktorovi STOPu. Za jeho působení vznikly některé rubriky, které najdete ve STOPu dodnes – třeba Přímá linka starosty, Kaleidoskop nebo oblíbená křížovka. Dal také prostor rozhovorům se zajímavými osobnostmi, článkům o rozvoji městské části a programům akcí.

Největší část práce na přípravě obsahu leží samozřejmě na redakci. V té se už vystřídala hezká řádka lidí, ale měla a má také své stálice. Celých 18 let (od května 1994 do května 2012) se o inzerci a inzerenty vzorně starala Hanka Valíková, kterou jsme jen neradi pouštěli do důchodu. Žezlo po ní převzala Petra Fořtová, která inzerci zvládá neméně kvalitně. V roce 1999 naskočila do rozjetého vlaku Eva Černá a velmi brzy se zapracovala. Na své začátky vzpomíná: „Do redakce STOPu, která tenkrát sídlila v Hostinského ulici, jsem nastoupila v lednu 1999. Když si na tu dobu vzpomínám, stále se divím, že STOP každý měsíc vůbec vyšel. O počítačích jsme si mohli nechat jenom zdát. Obrovskou výhrou bylo, když Hanka Valíková mohla vyměnit mechanický psací stroj za elektrický. Všechny podklady včetně fotografií jsme grafikům posílali v papírové podobě. Prostředníkem mezi redakcí, grafiky a tiskárnou byla tehdy Hanka Novotná. Ta každý den přijížděla do redakce, aby od nás převzala další a další papíry. První počítač, který redakce dostala, byl doslova převratnou změnou. Podklady jsme ukládali na diskety a později na cédéčka. Teprve když jsme se přestěhovali do nově otevřené Informační kanceláře na Ovčím hájku, získali jsme postupně další vymoženosti – kopírku, skener, digitální fotoaparát...“

Eva Černá je i dnes duší a hlavní oporou redakce. Nejenže píše skvělé rozhovory a reportáže, ale na jejích bedrech leží tíha titěrné mravenčí práce se zpracováním rozsáhlého kalendáře akcí, s jazykovou úpravou a krácením většiny externích příspěvků, ale především permanentní náročná komunikace s grafičkou o opravách a korekturách všech stránek. Lze bez nadsázky říci, že bez Evy Černé, jejího nasazení a bohužel i jejích přesčasů by STOP asi nevycházel. Poděkování zaslouží také kolegové Dan Novotný a Bohdan Pardubický, kteří obstarávají největší část fotografování na akcích. Pracovnice informací Hanka Bělková a Hanka Houdková zase pomáhají s korekturami, shromažďováním informací do kalendáře a s rozesíláním časopisu okolním radnicím, do knihoven a dalším institucím. Distribuci největší části nákladu do vašich schránek zajišťuje Pavel Sirotek a jeho roznašeči.

Děkujeme všem, kdo do STOPu ať už pravidelně nebo občas přispívají svými články, fotografiemi i náměty. Díky vám máme STOP stále plný a také pestrý, protože nám posíláte zprávičky z různých oblastí života. Budeme je doplňovat rozhovory s osobnostmi, aktualitami z úřadu, reportážemi i soutěžemi. Chceme přinášet aktuální informace, praktické rady, odpovědi na vaše otázky, přehledy pořádaných akcí a také zábavu. Byli bychom rádi, kdyby každý mohl najít ve STOPu aspoň něco, co ho opravdu zaujme. Jestli se vám STOP líbí, napište nám to, pokud vám něco chybí, dejte nám vědět. Budeme vám vděčni za vaše návrhy, postřehy a připomínky, které můžete zasílat na e-mail stop@p13.mepnet.cz. Díky za vaši přízeň!

Samuel Truschka s přispěním Evy Černé