Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fotosoutěž pro seniory

Úřad MČ Praha 13 vyhlašuje fotografickou soutěž pro zdejší seniory nazvanou Praha 13 očima našich seniorů, která proběhne pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Zájemci o účast v soutěži mohou v termínu od 15. 4. do 15. 9. 2016 zaslat maximálně dvě fotografie.

Soutěžní snímky je možné doručit těmito způsoby:

  • mailem na adresu ZelenkovaH@p13.mepnet.cz ve formátu jpg. nebo png. s uvedením jména a kontaktu
  • donést osobně do kanceláře č. 510 ve 4. patře paní Zelenkové, tel. 235 011 615
  • zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 - Stodůlky (na obálku napište „fotosoutěž“)

Fotografie by měly být v uzavřené obálce s uvedením vašeho jména, příjmení a kontaktu. K fotografii je možné připojit stručný text, jak vznikala. Všechny soutěžní fotky budou představeny na výstavě v atriu radnice. Nejzdařilejší budou vyhodnoceny porotou a jejich autoři  obdrží krásné ceny. Vyhlášení nejlepší fotografie proběhne na slavnostní vernisáži v polovině října.

Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče