Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte zájem o vítání občánků?

Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem na území městské části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Kvůli dosud platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůžeme totiž využívat evidenci obyvatel pro tyto účely.

Narození dítěte můžete oznámit pracovnici odboru Nikol Porazilové, a to buď osobně v kanceláři č. 433 ve 3. patře radnice nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu PorazilovaN@p13.mepnet.cz. Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte občanský průkaz k ověření totožnosti. Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu).

Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a konkrétním čase konání jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu trvalého pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem. Případné dotazy na tel. 235 011 325.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního