Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Japonská zahrada nejen v Japonsku

Tentokráte vás zveme za krásou, která srdce zahřeje. Nejprve se svezete autobusem od Smíchovského nádraží do Davle. Zde přejdete po starém mostě, za ním se dáte doleva a po červené značce pak půjdete téměř celou dnešní trasu. Nejprve podél Vltavy, později podél Zahořanského potoka s chatkami. Od rozcestí s turistickým ukazatelem vystoupáte lesem až k vyhlídce na Davli. Pokračujete lesem po červené asi 2,5 km až do Oleška. Po ulici Vltavské půjdete pořád rovně, až dojdete k vratům s cedulí Japonská zahrada. Vydejte se sem v sobotu, neděli či ve svátek, protože to tu na návštěvníky čekají. Otevřeno mají od 10 do 17 hodin, vstupné je 60 korun. Zazvoníte a přijde vám otevřít usměvavá paní se dvěma vlčáky. Ti vás očichají – jsou milí – a můžete vstoupit. Průvodkyně vás provede všemi zákoutími zahrady. Zastavíte se na místě na samém okraji srázného valu údolí Vltavy s nádherným výhledem na řeku a krajinu na protějším břehu. Přitom se dozvíte o vzniku zahrady, o rostlinách, stromech, ale i o japonských tradicích. Počátky zahrady sahají do roku 1937, kdy na nově získaném pozemku vysadil Václav Wiesner listnaté i jehličnaté dřeviny ve stylu anglického parku. Současnou podobu v japonském stylu získala díky práci jeho následovníků. Na ploše 5 000 m² spatříte dvě zahrady – Zahradu tří bran a Zahradu nad řekou. Starší z nich, Zahrada tří bran, začala vznikat roku 1994. Jejím základem je prostor vyznačený symbolem jin/jó. Její brány tvoří živé oblouky spojených stromů – jedlovců kanadských a habr. Při průchodu pod živou klenbou bran se člověk musí mírně sklonit, což značí pocit pokory vůči světu. Malé jezírko se světlým štěrkem s pěti kameny ve tvaru souhvězdí Cassiopeia naznačuje propojení pozemských a nebeských prvků. Vodní živel, který nesmí v japonské zahradě chybět, je zde zastoupen jak skutečnou vodou, tak naznačeným štěrkovým oceánem s ostrovy. Na opačné straně pozemku se prostírá Zahrada nad řekou. Do ní vstoupíme bránou s dřevěnými dvoukřídlými vraty stráženými dvěma kamennými lvy.

Dvojice symbolizuje mužský a ženský prvek. Za ní si omyjete ruce a vstoupíte. Měli byste jít po směru hodinových ručiček. Stezky jsou udělány tak, aby byl lidský pohyb v souladu s tokem životodárné síly ki. Po levé straně stezky stojí skupina žulových balvanů s tří a půl metrovým menhirem představujícím Buddhu. Kolem něj je prostranství vysypáno tmavým štěrkem. V Japonsku se používá pro vyznačení posvátných a čistých míst. Pokračujete kolem třináctistupňové pagody k prameni potoka, který vyvěrá mezi velkými kameny. Potok se vnořuje do skály a ostroh, tvořený žulovými balvany a jehličnany opticky splývá s kopci na obzoru na druhém břehu Vltavy. Pak sestoupíte do nižší části k rybníčku s červenými japonskými kapry. Vpravo je zastřešená terasa domu s odpočinkovým místem – tokomonou. Japonci dávají přednost pobytu venku, neradi se zavírají za zdmi domů. Prohlídku lze zakončit v suterénu domu, kde je galerie s obrazy a keramikou. Po tomto duševním zážitku pokračujete opět po červené lesem do Nové Březové, dál až na rozcestí V Dolích a dolů lesem do Vraného nad Vltavou. Odtud se můžete vydat vlakem zpět do Prahy. Do Vraného to je z Davle asi 7 km. Pro podrobnější orientaci vám pomůže mapa KČT č. 36 Okolí Prahy západ a č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada. 

Hezký výlet. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan