Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povídání o býložravcích

Žáci 7. a 8. ročníku FZŠ Trávníčkova se začátkem března seznámili se zimním programem lektorů Lesů hl. m. Prahy. Na území hlavního města Prahy se nachází téměř 5 000 ha lesů. Lesy hl. m. Prahy obhospodařují 2 900 ha lesů a lesních luk v majetku města a ve správě odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň v nich vykonávají funkci odborného lesního hospodáře. Tuto funkci vykonávají i na převážné většině lesních pozemků soukromých vlastníků. Mezi nejvýznamnější pražské lesy patří s rozlohou 284 ha Kunratický les. Mezi zvěř jejímž domovem jsou pražské lesy počítáme srnce, divoká prasata, zajíce, bažanty, muflony...

Díky interaktivní prezentaci programu Býložravci českých lesů mohli žáci prozkoumat ukázky paroží nebo si vyzkoušet, jaká je na dotek srst poměrně nových či méně známých živočichů – jelena siky, nutrie říční, kamzíka horského... Součástí programu byla i ukázka výrazných zvuků vábničky, která dokáže přilákat jelení zvěř.

-red-