Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174

Zápis do nové Mateřské školy Ovčí hájek (bývalé sportovní centrum) proběhne ve stejných termínech i časech, jako je tomu u ostatních mateřských škol. Školka otevře mimo jiné 3 třídy pro 2–3 leté, do kterých mohou být přijímány děti i z jiných městských částí Prahy či okolních obcí Středočeského kraje. Přednost však mají děti s trvalým bydlištěm v Praze 13. Více na str. 3.

Zápis se bude mimořádně konat v sousední Mateřské škole Ovčí hájek 2177.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství