Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro rodiče i pedagogy

Poslední únorový den se konal v rámci projektu Evropské unie MAP II workshop pro rodiče dětí předškolního věku a pedagogy Jak podpořit dobrý start dítěte před vstupem do školy. Ve společenské místnosti Mateřské školy U Stromu se sešli účastníci se dvěma lektorkami – školní psycholožkou a speciální pedagožkou se zaměřením na klinickou logopedii. Diskuze se týkala přechodu z mateřské do základní školy, co by mělo dítě znát, jak se vyrovnat s vadami řeči, jaké pomůcky zvolit apod. Zajímavé bylo, že přišly i maminky s menšími dětmi. Z následného dotazníkového šetření vyplynulo velmi pozitivní hodnocení.

Marcela Fuglíková