Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus a mentální postižení) se koná ve středu 10. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře školy – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu, avšak nejdéle do konce dubna 2019. Dotazy na tel. čísle 235 522 156. 

Věra Kozohorská, ředitelka školy