Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Dorost na cvičišti, mužstvo u řeky

V době hrozby záplav se zásahové družstvo podílelo na stavbě protipovodňových stěn v oblasti Malé Strany. Po celou dobu trvání vyhlášeného 2. stupně povodňové aktivity drželo mužstvo pohotovost. Naštěstí byla jejich pomoc potřeba až u demontáže protipovodňových stěn. Děti pokračovaly tréninkem v tělocvičně na plnění odznaků odbornosti a uspořádaly si výlet do kina na film Jak se krotí krokodýli. Družstva dorostenců se účastnila soutěže v uzlování a dívky získaly 1. místo. V květnu se na hasičském hřišti v Třebonicích konají jarní kola hry Plamen a dorostu a 6.5. Memoriály Vlastimila Nového a Milana Bubníka.

Jana Pošmourná, SDH Třebonice

Samá voda

V sobotu 25. března se naše jednotka zúčastnila cvičení na vodní hladině. Hlavním tématem byl nácvik záchrany tonoucího, vyhledávání utonulých, použití norných stěn a likvidace ropných havárií. Zúčastnilo se okolo 120 dobrovolných hasičů z téměř dvaceti pražských sborů. Cvičení bylo pojato jako nácvik součinnosti s potápěčskými skupinami HZS hl. m. Prahy, Policie ČR a Městské Policie Praha. Vedlejším efektem bylo zdokonalení dobrovolných hasičů v ovládání lodí pro případ povodní.

A ty o měsíc později skutečně přišly. Naše jednotka se 28. dubna od 17 do 22 hodin a 29. dubna až dlouho do noci účastnila výstavby protipovodňových zábran v oblasti Malé Strany.
Když hladina klesla, pracovali jsme v noci ze 7. na 8. dubna a také následující noc na demontáži zábran.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky