Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Koncert Lukáše Vondráčka a jeho hostů

V březnu přijal pozvání do naší ZUŠ vynikající teprve 19letý klavírní virtuóz Lukáš Vondráček, rodák z Opavy a svým strhujícím vystoupením připravil našim žákům nezapomenutelný zážitek. Lukáš již jako tzv. zázračné dítě vystupuje od 4 let a pro výjimečný talent byl uvolněn ze školní docházky, aby mohl věnovat čas hře na klavír a rozvoji svého mimořádného talentu. Jako 11letý natočil své první CD a v současnosti má za sebou přes 750 koncertů. Kromě řady zemí světa hrál i v New Yorku v Carnegie Hall – koncertní síni, kde mají čest hrát jen nejlepší hudebníci světa.
Za účasti svých hostů hobojistky Mariany Stojanové a studenta Pražské konzervatoře violoncellisty Petra Špačka, které také hudebně doprovodil, provedl skladby především období romantismu. Asi nejvíce děti zaujala Lisztova Vánice z Transcendentálních etud, kterou zahrál s ohromující virtuozitou.
Po koncertu mladí umělci dětem odpovídali na dotazy, údiv vzbudila klavíristova odpověě, že jako dítě cvičil bez obtíží a s chutí osm hodin denně. Z celého Lukášova civilního projevu byla nápadná jeho naprostá skromnost, vstřícnost a milé rozpaky z mimořádné pozornosti, které se mu dostalo.

Dana Řáhová, ředitelka školy