Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náš Domeček vznikl v létě 1991 a tak nás letos čeká oslava patnáctých narozenin.

Za patnáct let se mnohé změnilo:

  • v září 1998 jsme se přestěhovali z Lýskovy ulice do nové a prostornější budovy v ulici Bronzová
  • počet dětí, mládeže a dospělých pravidelně navštěvujících kroužky se zvýšil z 360 dětí v 29 kroužcích na 760 dětí v 95 kroužcích. Další děti navštěvují volné kluby. Průměrně 100 dětí týdně přijde na dopolední programy se svou třídou. Počet táborů se zvýšil z 1 na 10 a počet akcí z 15 na 86 za rok. Nejstaršími akcemi jsou Vánoční a Velikonoční dílny, pořádané již od založení 

 

Pojeďte s námi na tábor

Co vás čeká? Sportování, vyrábění, výlety a putování, diskotéky i lyžování a spousta jiných zábaviček a překvapení! Parta kamarádů pro srandičky i do nepohody – vybírejte, ať jste malí či větší, prímoví vedoucí již se na vás těší...

  • školáci, přijěďte k nám i dopoledne se svou třídou
  • při tvoření můžete vnímat všemi smysly – malovat, kreslit, vyrábět veselé drobnůstky
  • při přemýšlení o sobě i své třídě si můžete najít své „Klíče k duším“
  • při sportování si zasoutěžíte na turnajích


Víkendy a další akce

Všichni se s námi mohou setkat odpoledne i o víkendech na různých akcích – čtěte pozvánky na našich www stránkách....

  • Lednovým favoritem se stal Karneval společně s Masopustem
  • V únoru bylo nejvíce soutěžících, kteří vyráběli talíř na výstavu Talířování
  • Duben zahájila Jarní aprílová dílna plná skřítků
  • V květnu nás čekají letecké dny

Dospělí se u nás mohou mnohé naučit

Nejen paní učitelky a vychovatelky se u nás mohou od Eriky, Zdeňky, Lucky či Jarky naučit pracovat s přírodními a dalšími zajímavými materiály, a potom to naučit všechny ty, se kterými se potkají...

Velký dík za pomoc a podporu patří za těch 15 let mnoha lidičkám i firmám. Někteří z nich s námi spolupracují dodnes a jména a činy některých již uvízly v paměti jen těch služebně nejstarších...
Dík za podporu a vstřícnost patří především MČ Praha 13, členům rady a zastupitelstva i mnohým úředníkům; zaměstnancům Magistrátu hl.m.Prahy; další dík patří ředitelům základních a mateřských škol Prahy 13...


Za podporu, finanční a materiální pomoc děkujeme firmám i jednotlivcům. 

Michaela Gaydošová,ředitelka MDDM