Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

WiFi bude o něco později

Projekt bezdrátového internetu, o kterém jsme informovali v březnovém STOPu, zaznamená časový posun. Z technických a organizačních důvodů se termín realizace 2. etapy (sídliště Velká Ohrada) posouvá na konec června a 3. etapy (staré Stodůlky) na říjen. V současné době je signálem pokryt pouze prostor v bezprostředním okolí Místního domu dětí a mládeže a tenisové haly. Sledujte stránky www.praha13.cz. Děkujeme za pochopení.

Ing. Karel Mozr MBA, zástupce starosty