Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZŠ Klausova 2450 otvírá v roce 2006/2007

6. třídy s rozšířenou výukou:

  • tělesné výchovy pro chlapce (fotbal) ve spolupráci s SK Motorlet (od 14 hodin na stadionu SK Motorlet u školy)
  • tělesné výchovy všeobecné s důrazem na fitness pro chlapce i dívky ve spolupráci s Face, CZE (od 11 hod. v tělocvičně školy)
  • s názvem člověk, matematika a příroda, zaměřenou na výuku přírodovědných předmětů (od 11 hodin ve třídě VI. A v přízemí školy)

Všichni zájemci se zúčastní přijímacích zkoušek 17. 5. (čas a místo jsou v závorkách).
U budoucích 7. tříd dodatečně přijmeme žáky do tříd s rozšířenou výukou jazyků (NJ), TV (fotbal – chlapci) a přírodovědných předmětů. V případě zájmu je třeba prokázat 17. 5. ve stejných termínech jako budoucí 6. třídy určité schopnosti a znalosti.