Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do kdy bude trvat omezení provozu v Bucharově ulici?

Do kdy bude trvat omezení provozu v Bucharově ulici?


Na Bucharově ulici provádí Technická správa komunikací v letošním roce komplexní opravu povrchu vozovky. Probíhá ve třech etapách, z nichž první začala už v polovině dubna a během ní se opravuje spodní úsek Bucharovy mezi ulicemi Plzeňská a K Hájům. Vzhledem k tomu, že jde o velice frekventovanou komunikaci, nebylo možné ji zcela uzavřít, a proto se rekonstrukce provádí postupně po jízdních pruzích. Po skončení první etapy bude hned následovat druhá etapa mezi ulicí K Hájům a Rozvadovskou spojkou, a poté třetí. Řidiče prosím o trpělivost a ohleduplnost při průjezdu opravovanými úseky. Zastávka autobusů K Vidouli bude dvakrát na dobu asi jednoho týdne posunuta na provizorní nástupiště – nejprve zastávka ve směru na Nové Butovice, koncem května ve směru na Motol.
Počátkem června bude po dobu přibližně jednoho týdne uzavřen také úsek ulice Nárožní mezi ulicemi Bucharova a Pod Hranicí. Po dobu uzavírky dojde k odklonu všech linek, které jsou Nárožní ulicí vedeny. Zastávka Nušlova bude obsluhována pouze autobusem 174, který tam běžně nejezdí, zastávka Bucharova bude posunuta k Tescu. Změní se také trasy a některé zastávky nočních linek 508 a 510.
Rád bych ještě zmínil jedno opatření, které s rekonstrukcí Bucharovy ulice nesouvisí. V souvislosti se zahájením výstavby administrativního komplexu u stanice metra Nové Butovice bude nejspíše od května na dobu výstavby zrušena horní autobusová zastávka Nové Butovice na Bucharově ulici. Autobusy budou zastavovat na druhé straně ulice nebo pouze v terminálu u metra.

Letiště Ruzyně odstavilo od 17.4. do 9.5. jednu vzletovou a přistávací dráhu a veškerý provoz vede přes Prahu 13. Jaká opatření dělá městská část v souvislosti se zvýšeným hlukem z letadel?


Tímto tématem již jsme se ve STOPu naposledy zabývali v listopadu 2005. Protože tentokrát byl počet stížností a dotazů vyšší, považuji za nutné se k tématu ještě jednou vyjádřit. Zvýšení letového provozu kvůli odstávce vzletových a přistávacích drah při jarní a podzimní údržbě je pravidelnou záležitostí. Není to samozřejmě nic příjemného, ale městská část to nemůže změnit. Sám bydlím ve Stodůlkách celý život a hluk z letadel si uvědomuji, ale zvykl jsem si. V hlavním městě země letadla prostě přistávat musí. Dodržování povolených hladin hluku dlouhodobě sleduje Hygienická stanice hl. města Prahy ve spolupráci se Zdravotním ústavem. Měřením i nezávislým výpočtem bylo zjištěno, že trvalá ekvivalentní hladina akustického tlaku z přeletů letadel nepřesahovala limitní hodnoty. Protože nebylo prokázáno porušení zákona, nemohl orgán ochrany veřejného zdraví vymáhat od provozovatele letiště žádné sankce, omezení provozu či jiná provozní nebo organizační protihluková opatření.
Městská část samozřejmě apeluje na to, aby přelety nad naším územím byly omezeny na nezbytně nutnou dobu, tady ale naše možnosti končí. V případě, že byste požadovali podrobnější informace ohledně hluku z leteckého provozu, obracejte se prosím na kompetentní orgány – Letiště Praha s.p. nebo Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Ta také může případně objednat u Zdravotního ústavu měření hluku ve vašem bytě.