Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Brána času otevřená

Letošní Den Země, který 19. dubna uspořádalo spolu s Prahou 13 Sdružení Tereza, měl podtitul Brána času otevřená. Všichni, kteří se i přes nepřízeň počasí v Centrálním parku sešli, měli možnost na 12 stanovištích nahlédnout nejen do minulosti, ale tak trochu i do doby, která nás čeká. Tato procházka časem měla být inspirací, jak přírodě a životnímu prostření pomáhat už dnes a také možností zamyslet se nad tím, jak současný způsob života ovlivní budoucnost.

„Na návštěvníky čekají různé aktivity včetně dovednostních a pohybových,“ řekla Martina Kubešová, koordinátorka akcí pro veřejnost Sdružení Tereza. „Mohou si například vyrobit hračky, vyzkoušet si stará řemesla, např. tkaní, na stanovišti krajina sestavit historické i současné fotografie Prahy 13 a namalovat, jak by si přáli, aby vypadala v budoucnu. Nejen Tereza, ale i celá řada dalších organizací se snaží působit především na děti. Myslím, že se nám to daří. Některé z těch, které k nám dříve docházely, se dokonce staly lektory a dnes předávají své zkušenosti mladším kamarádům. Věřím, že naše modrá planeta má šanci a právě naší činností se snažíme o to, aby byla co největší.“

Letošní oslavy Dne Země, kterou provázel vytrvalý déšť, se i přesto zúčastnilo více než 130 lidí.

V pondělí 21. dubna přispělo k oslavám Dne Země i pražské divadlo Piškot s ekologicky zaměřeným představením Jak se zachraňuje Země, které v Kulturním domě Mlejn zhlédlo 400 dětí ze základních škol Bronzová, Brdičkova, Mohylová, Mládí a Mezi Školami. „Životní prostředí, ekologie, příroda, tato slova dnes bezesporu patří mezi nejskloňovanější,“ řekla po představení tajemnice úřadu Kateřina Černá. „Jsem ráda, že se akce tohoto typu pořádají a že díky nim je stále více a více těch, kterým prostředí, ve kterém žijí, není lhostejné. A kde jinde začít, než u dětí?“

Eva Černá