Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž květen

Také k hradu, na jehož název se ptáme, se váže řada pověstí. Jedna z nich vypráví o pokladech, o čertech a také o nedaleké vysoké skále, obklopené temným lesem. Podle pověsti byla kdysi ve skále puklina, která vedla až do jejího nitra. V té jeden z pánů hradu ukryl rodový poklad. Jednoho léta se v puklině schoval před deštěm sedlák. A protože byl unavený, usnul. Před deštěm se tady chtěl ale schovat i čert. Když viděl sedláka, pomyslel si, že chtěl ukrást poklad. Když ho odnášel do pekla, ozvala se tak hrozná rána, že se skála zavřela. Selka, která se o manžela už strachovala, poslala pacholka, aby se po sedlákovi podíval. Ten ho nenašel. Když došel až ke skále, zjistil, že v místě, kde bývala puklina, je jen kousek látky ze sedlákovy vesty a otištěné čertovo kopyto. Podle pověsti se v místě, kde sedlák kdysi usnul, skála na Velký pátek otvírá a dukáty se z ní sypou přímo do řeky.

Hradu, který z obrázku Jana Babky většina z vás pozná, se zcela oprávněně přezdívá perla Posázaví. Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců. Přesto, že byl hrad dobyt královskými vojsky Jiříka z Poděbrad, vypleněn vzbouřeným lidem a byl také postupně v majetku několika různých rodů, je dnes v držení rodu, který hrad založil. V roce 1949 byl sice státem vyvlastněn, ale v roce 1992 byl v restituci vrácen současnému majiteli.
V dubnu správně odpověděli ti, kteří poznali, že obrázek Jana Babky se vztahuje k hradu Křivoklát.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s Zličín získává:


Jonáš Chvojka, Lužiny

Soutěžní otázky na květen:


1) Jak se jmenuje film, který měl v dubnu premiéru v obřadní síni radnice?
2) Kdy proběhlo finále tradiční pěvecké soutěže Butovický zvoneček?
3) V kterém roce zahájilo činnost Osvobozené divadlo?

Správné odpovědi na dubnové soutěžní otázky:


1) Kdy byl otevřen Kulturní dům Mlejn? 8. 5. 1988
2) Který zpěvák se představil na letošním Plesu Prosazu? Martin Maxa
3) Kdy bylo otevřeno mezinárodní letiště v Praze - Ruzyni? 5. 4. 1937

 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získala:


Jiřina Drahanová, Nové Butovice.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá