Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jste ohroženi domácím násilím?

Poradí vám v Intervenčním centru!

Zpočátku nevinné hádky mezi ohroženou a násilnou osobou, později facky, odstřihnutí od rodinných financí, a nakonec rány pěstí a pálení cigaretou. Tak často eskalují útoky násilného partnera proti ohrožené osobě. Přibližně v 95% jsou napadané ženy, které svou situaci skrývají před nejbližším okolím (podle statistik v průměru 5-6 let) a incidenty nikde neohlásí. Typické je, že agresor postupně vytváří pravidla soužití a udržuje si nad obětí čím dál větší moc. Násilník doprovází útoky intenzivním psychickým týráním ohrožené osoby. Jaká je pomoc ze spirály násilí, které se děje v soukromí a beze svědků? Ohrožená osoba (může to být muž, žena, senior, zdravotně postižený člověk či dospívající dítě) by se měla co nejdříve obrátit na Intervenční centrum při Centru sociálních služeb Praha. Čeká na ně vlídné přijetí a možnost probrat obtížnou životní situaci, obdrží rady a instrukce, jak nevystavovat sebe nebo děti dalším nebezpečným útokům. Ohroženým osobám poskytne poradna bezplatnou právní a sociální pomoc, pomůže i při sepsání různých podání k soudu. Objednat se můžete na tel. 604 231 085, 739 440 771, 731 056 701, 281 861 580, 281 911 883. Konzultace může probíhat anonymně, osobně nebo i po telefonu.

Kontaktní adresa:
Intervenční centrum - Centrum sociálních služeb Praha, Šromova 861, Praha 9 - Černý Most. Internetová poradna: icpraha@cssp.cz.

Marie Šustrová