Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kampaň EAZA 2008

Kampaň EAZA 2008

ZŠ Kuncova se stala jednou z deseti organizací v České republice, které se účastní kampaně za záchranu obojživelníků v rezervaci Fathala v Senegalu v západní Africe. Kampaň, zaštítěná Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií, Zoo Praha, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími organizacemi, má za cíl upozornit veřejnost na problém záchrany obojživelníků na celém světě. Paní učitelka Marcela Vašková s žáky a s dalšími kolegyněmi připravili 33 výtvarných prací, které budou v květnu a v červnu vystaveny ve vzdělávacích centrech senegalského národního parku Delta du Saloum a v Zoo Praha. Projekt, do kterého se zapojí i senegalští školáci, přispěje u dětí nejen k pocitu zodpovědnosti za ochranu přírody, ale i k rozvoji schopnosti komunikace s dětmi jiné kultury.

Eva Coufalová