Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Líbám, ženy, vás tak rád

V sobotu 22. března zaplnili sál Spolkového domu milovníci operety. Jako dárek k prvnímu jarnímu dni jim za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové nejznámější operetní melodie přišli zazpívat sólisté Hudebního divadla v Karlíně a dalších scén Anna Klamo (soprán), Michal Klamo (tenor) a Oldřich Král (tenor). „Pořad Líbám, ženy, vás tak rád je volným pokračováním úspěšného pořadu Z operety do operety 1, který zde měl premiéru před půldruhým rokem,“ řekla Anna Klamo. „Připravili jsme ho vlastně na žádost našich posluchačů, kteří chtějí-li vidět a slyšet muzikál nebo operetu, musejí za nimi do divadla. Takže jsme dnes zaplnili určitou mezeru, která tady v programové nabídce, byť jinak skutečně bohaté, je.

Líbám, ženy, vás tak rád je takový průřez operetou. Chtěli jsme posluchačům ukázat, jak se opereta vyvíjela nejen v českých zemích, ale také ve světě. To vše je doprovázeno mluveným slovem Oldřicha Krále, díky němuž se naši posluchači dověděli také něco o historii té které operety, o jejím autorovi a také o době, kdy vznikla. Opereta je skutečně hodnotný umělecký žánr, který se snažíme v co nejširším měřítku posluchačům přiblížit. Ráda bych touto cestou všechny pozvala do Barokního sálu konzervatoře Jana Deyla na Maltézském náměstí číslo 14. Tam připravujeme cyklus deseti koncertů, ve kterých zazní nejznámější operní árie i operetní a muzikálové melodie. Chybět nebude ani exkluzivní host, houslový virtuóz Pavel Fajtl. Cena vstupenky bude 460 Kč. My jsme se rozhodli, že pro naše občany na první čtyři koncerty zarezervujeme po 60 vstupenkách za příznivější cenu 90 Kč.“

Koncerty budou v pátek a v sobotu 1., 2., 8. a 9. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné získat u paní Tlamichové (tel. 235 512 969) a paní Leflerové (tel. 235 513 752, 603 550 258). Více na www.klamo-euromusic.cz.

Eva Černá