Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

(Ne)známé okolí

V letošním roce slaví ZŠ Kuncova 25. výročí založení školy. K tomuto výročí zrealizovali žáci 4. - 9. tříd se svými učiteli projekt Spádová oblast Základní školy Kuncova. Každá z 13 tříd, které se do něj zapojily, měla za úkol zmapovat historii i současnost ulic, které jim byly přiděleny. Žáci například zjišťovali, po kom se ulice jmenují, které zajímavé osobnosti tam bydlí, co se v ulici změnilo. Výsledek jejich práce je k vidění od 8. dubna. Mezi prvními, kdo si výstavu mohli prohlédnout, bylo i 155 žáků z 16 škol, kteří se 9. dubna zúčastnili letošní matematické olympiády.

Eva Černá