Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poradna pro uživatele sociálních služeb

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Centrem sociálně zdravotních služeb otevřela na území městské části Praha – Řepy poradnu pro uživatele sociálních služeb.
Poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství pro uživatele sociálních služeb.
Adresa: Praha 6, Socháňova 1221.

Více na praha6@poradnaprouzivatele.czwww.poradnaprouzivatele.cz, tel. 235 311 791

Hodiny pro veřejnost po předchozí dohodě
úterý 9 - 12 hodin,
čtvrtek 13 - 16 hodin

Poskytujeme informace, rady, podporu, zastupování klienta v jednáních s poskytovatelem sociální služby.