Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poučený diabetik může žít normální život

Choroba Diabetes mellitus - úplavice cukrová, lidově zvaná cukrovka, je choroba na celý zbytek života a jen poučený diabetik může překonat to, co neléčená nemoc způsobuje. Diabetes je také označován jako epidemie 21. století. Na celém světě je registrováno 300 milionů diabetiků. U nás jich bylo v roce 2006 celkem 700 tisíc, v hlavním městě Praze je v současné době
7 tisíc diabetiků.

V roce 1991 byla založena pacientská organizace Svaz diabetiků ČR, protože diabetici nebyli spokojeni se svým postavením mezi občany se zdravotním postižením. V roce 1992 byla založena územní organizace Svazu pro oblast tehdejší Prahy 5.

Svaz diabetiků má ve svých stanovách zakotvenu povinnost usilovat o účinnou rehabilitaci diabetiků a jejich začlenění do společenského života a sociální integraci takto zdravotně postižených občanů. Prohlubuje všemi formami výchovu diabetiků, jejich rodinných příslušníků i širší veřejnosti. Jeden německý lékař řekl: „Mysleli jsme, že léčíme diabetiky. Opak je pravdou, diabetik se léčí sám a my mu jen pomáháme.“

Činnost organizace výrazně přispívá ke kvalitě života diabetika, jeho kompenzaci a snaží se zabránit pozdějším komplikacím. „Daří se nám, že diabetici, kteří mezi nás chodí, jsou řádně poučeni o své chorobě a mohou žít vlastně normální život. Realizujeme zdravotní, sociální a humanitární programy pro všechny diabetiky. Proto co nejsrdečněji zveme diabetiky, jejich rodinné příslušníky i ty, kteří nám chtějí pomoci, aby přišli mezi nás. Najdete nás v domě sociálních služeb Lukáš v Praze 13, Trávníčkova 1746, a to každou středu
od 14 do 17 hodin. Velmi rádi si s vámi popovídáme a zařídíme
Vaše přijetí, a také se zde dozvíte vše o našem programu.

Těšíme se na vás.

KONTAKT:
Svaz diabetiků ČR, územní organizace
pro Prahu 5, 13, 16 a 17, tel. 321 763 073
e-mail: pulchartjst@bluetone.cz
poštovní adresa: Vítězov 74, 280 02 KOLÍN 2